fbpx

Privacy Policy

Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΕΕ (κατωτέρω και για λόγους συντομίας, η Εταιρεία), προσφέρει τις υπηρεσίες της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης, οι οποίοι όροι αποτελούν τη μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και την εταιρεία.

Οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου www.socializemypet.gr συνεπάγεται αυτομάτως και χωρίς κάποιον άλλον τύπο ή προϋπόθεση την πλήρη αποδοχή αυτών των όρων χρήσης από πλευράς του χρήστη. Η επίσκεψη/ χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.socializemypet.gr) από μέρους του χρήστη σημαίνει ότι αυτός έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης και δεν προβάλλει σχετικώς απολύτως καμία αντίρρηση. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό, τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις εισόδου στον δικτυακό τόπο www.socializemypet.gr, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι περιλαμβανόμενες στον δικτυακό τόπο www.socializemypet.gr φωτογραφίες, πληροφορίες καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα και την σαφήνεια των φωτογραφιών, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα του υλικού αυτού. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Οι περισσότερες από τις εκτιθέμενες στον δικτυακό μας τόπο φωτογραφίες ή μέρος του φωτογραφικού υλικού που εκτίθεται σε αυτόν, αποτελεί υλικό που έχει επίσης ληφθεί από τρίτα πρόσωπα. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται την απόλυτη ακρίβεια τους. Η Εταιρεία αρνείται σε κάθε περίπτωση ότι

υπάρχει η οποιαδήποτε περίπτωση χρήστης να υποστεί ζημία εξαιτίας του ανωτέρω υλικού (φωτογραφικού ή άλλου) που περιλαμβάνεται στον άνω δικτυακό τόπο. Ανεξαρτήτως τούτου, όμως, η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε να ισχυριστεί χρήστης ότι έχει υποτίθεται υποστεί εξαιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού τόπου www.socializemypet.gr. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από τον δικτυακό μας τόπο δεν συνεπάγεται την αυτόματη από μέρους της Εταιρείας παροχή εγγύησης ή ανάληψη υποχρέωσης, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Η χρήση του www.socializemypet.gr και του περιεχομένου του, στο σύνολό του, των φωτογραφιών του, του κειμενικού υλικού, του περιβάλλοντος, της δομής της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του www.socializemypet.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/ επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης μας.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων, στα οποία παραπέμπει η ιστοσελίδα μας μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και

των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.socializemypet.gr ή που προβάλλονται σε αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ήθελε αυτοί υποστούν.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του www.socializemypet.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, εκχωρημένη από τρίτους πνευματική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία προστηθέντων, αντικείμενο εμπορικής ή οικονομικής εκμετάλλευσης, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο συναλλαγής, μίμησης, πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.socializemypet.gr

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του

περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης και γεννά στην Εταιρεία μας αγωγικές αξιώσεις καθώς και το δικαίωμα για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου. Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία μας τελεί πάντοτε σε συνάρτηση και συμφωνία με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον κανονισμό GDPR και σε σχέση πάντοτε με συγκεκριμένους ρητά αναφερόμενους σκοπούς. Περαιτέρω, ο διαχειριστής του site θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού GDPR όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων καθώς και σύμφωνα με τον κανονισμό τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας μας.

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του www.socializemypet.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες, καθώς και δελτίων προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών του www.socializemypet.gr ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η αποστολή των newsletters θα γίνεται μόνον μόνο σε όσους χρήστες το έχουν ζητήσει, με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη υπηρεσία της ιστοσελίδας. Η αποστολή των newsletters και το περιεχόμενο τους, τελούν υπό την κρίση της Εταιρείας, κάτι το οποίο δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του και σε καμία περίπτωση δεν γεννά αντίστοιχες

υποχρεώσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή newsletters οποτεδήποτε. Η εγγραφή του χρήστη για να λαμβάνει τα newsletters δεν δημιουργεί καμιά απολύτως αξίωση του, έναντι του www.socializemypet.gr , είτε για τη λήψη του είτε για τη μη αποστολή του.

Ο διαδικτυακός μας τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη/χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες των σελίδων είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να ρυθμίσει των διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ένα cookie με μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (με ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) αποθηκεύεται από την AT Internet στο σκληρό δίσκο του χρήστη του ιστότοπου κατά την επίσκεψή του. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.atinternet.com/en/company/data-protection/data-collection-on-our-customers-sites/. Τα Behaviorally Targeted Advertising Cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους.

Mπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στο browser που χρησιμοποιείτε. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα μπορείτε να αποδέχεστε cookies από συγκεκριμένα sites και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies από τρίτους. Θα

πρέπει να γνωρίζετε πως η διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies ενδέχεται να μειώσει τη λειτουργικότητα του site στο οποίο περιηγείστε. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org ή να πάτε στο μενού βοήθειας μέσα στον browser που χρησιμοποιείται. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies από τον browser που χρησιμοποιείτε επικοινωνήστε με τον πάροχο του browser. Στα ακόλουθα link μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση ή να διαγράψετε τα cookies από τον browser που χρησιμοποιείτε.

Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+

Internet Explorer (IE) 9.0+

Internet Explorer (IE) 11.0+

Google Chrome

Safari

Opera

Επίσης μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των δεδομένων σας για το σκοπό διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων, επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα http://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με την Εταιρεία, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

    Members
  • Active
  • New
  • Online
  • Groups
  • Active
  • Newest